Page 9 - 145 jaar immigratie
P. 9
      Foto 3: Jongetje aan het varen op het Brokopondomeer. Dit  reusachtige kunstmatige meer ter grootte van de provincie Utrecht  is rond de jaren ’60 ontstaan door de bouw van een stuwdam in de  Surinamerivier.  _____________________________________________________________________________________________ Copyright  2018  Stichting Surya, www.suryamedia.nl            8 / 34 
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14