• Suryamedia2
  • Suryamedia3
  • Suryamedia1

Holi - Het Hindu nieuwjaar

Redactie Suryamedia

(Achtergrondartikel)

Holi wordt gevierd in bijna heel India en door de Hindu gemeenschappen over de hele wereld. Het begint op de avond van de volle maan in de maand van Phagun en duurt tot de eerstkomende dinsdag. Holi wordt gevierd voor verschillende redenen maar wordt vooral gevierd als het Nieuwsjaarfeest. Op de ochtend van de Holika besmeert men elkaar met een beetje as van de brandhoop en gaat men bij elkaar langs om elkaar subh-holi te wensen; voorspoed in het nieuwe jaar. Iedereen gaat bij deze gelegendheid in grote getale de straat op, waarbij men feest viert en elkaar besprenkelt en besmeurt met groene of rode poeder als teken van vriendschap en hoop voor de toekomst.

 

VIERING

Holi wordt ingeluid met het planten van een stek van de ricinus-casterolie plant door een pandit, een priester, tijdens een speciale ceremonie. Rondom de geplante "Holika" wordt gedurende de volgende 40 dagen een brandstapel gevormd van hout, droge takken, stro enzovoorts. Deze brandstapel symboliseert het kwade en wordt tijdens de vooravond van Holi, in brand gestoken. Dit is op de avond van volle maan in maart. In de Hindu-jaartelling is dit de maand Phagun. Naar deze maand wordt dit feest ook Phagua genoemd.


Het verbranden, de Holika-dahan, vindt 40 dagen na het planten ‘s avonds plaats. Vooraf verricht de pandit een offerande en het plantje, dat het goede symboliseert ( Prahlad), wordt verwijderd. Nu kan de brandstapel, die het kwaad symboliseert (Holika) aangestoken worden. Speciale muziekgroepen zingen dan stichtelijke en Holi-liederen. Het Goddelijke wordt bezongen en al zingend maakt men rondgangen om de brandende stapel als teken van overwinning van de goede macht en vernietiging van de kwade. Het zingen gaat door totdat de Holika helemaal verbrand is.

 

De volgende dag barst het Holi-feest los. Ongeacht op welke dag het Holi feest valt, het feest duurt tot de eerstvolgende dinsdag. De muziekgroepen gaan bij mensen langs om Holi-liederen; chautaals en kabirs, te zingen. Er is een uitbundige stemming, er wordt gegeten, gedronken, en gezongen door jong en oud, familieleden, kennissen en vrienden. Men besprenkelt elkaar met parfum en reukwater, bepoedert elkaar flink en begiet elkaar met allerlei vloeistof; abier. Dit symboliseert de verschillende kleuren en geuren van de in bloei staande natuur. De mens is immers een deel van de schepping en dus van de natuur.

 

De gebeurtenissen in de natuur hebben invloed op het gedrag van de mens. Aan de ene kant brengt de winter met koude en donkere dagen veel narigheid met zich mee. Aan de andere kant is de lente de tijd van opleving, bloei en verlichting, het symbool van nieuw leven en nieuwe hoop. Zodoende stelt de brandstapel ook de duistere winter en de slechte daden van de mens voor. Met het verbranden wordt dus afgerekend met al het negatieve. In een uitgelaten feeststemming begint men opnieuw met een schone lei en iedereen wenst elkaar een gezegend Holi-feest; een Subh Holi !

 

terug naar de Holi webspecial>

 

Copyright © Suryamedia. Alle rechten voorbehouden.

Zoek