• Suryamedia2
  • Suryamedia3
  • Suryamedia1

Surya presenteert u het Holi verhaal.

Redactie Suryamedia

 

Ieder jaar vieren miljoenen Hindus over de hele wereld het Holi feest. Wat is het mythologisch verhaal achter dit feest? Surya presenteert u het Holi verhaal.


Heel lang geleden leefde er in India een koning genaamd Hiranyakashipu Hij was rechtvaardig en vroom, Shiva was zijn lievelingsgod. Er ging geen dag voorbij zonder dat hij bad tot God Shiva.

Koning H: Om Namoh Shivaya... Om Namoh Shivaya...
O grote heer Shiva.... Ik ben uw trouwe dienaar.

 

Na een strenge, langdurige aanbidding van God Shiva, gebeurde er iets waar koning Hiranyakashipu lang van had gedroomd; God Shiva sprak tot hem.

God Shiva: Hiranyakashipu, jij bent een goede koning, jij bent ook een goed mens. Omdat jij zo trouw bent aan mij mag jij een wens doen, die ik zal vervullen. Jij mag van alles wensen, maar denk erom er is een ding dat je niet mag wensen. En dat is onsterfelijkheid !!! Dat is alleen voor de goden weggelegd.

 

Koning Hiranyakashipu was erg blij en verrast dat zijn geliefde God Shiva tot hem sprak. En hij mocht een wens doen ! Hij dacht diep na over wat hij zou wensen. Het liefst was hij onsterfelijk geworden, maar dat kon helaas niet.

Koning H: O grote god Shiva, u verhoort mijn gebeden. Ik dank u dat ik een wens mag doen. Mijn wens o heer Shiva luidt alsvolgt: Ik wens dat ik niet gedood kan worden door mensen en ook niet door dieren, niet overdag, ook niet ‘s avonds, niet binnenshuis en ook niet buitenshuis.

 

God Shiva: Hiranyakashipu, omdat jij zo trouw bent zal deze wens van jou in vevulling gaan. Ik heb het jou beloofd. En ik hou mij aan mij afspraken. Jij zal niet gedood worden door mens, noch door dier, niet overdag, niet ‘s avonds, niet binnenshuis en ook niet buitenshuis.

Koning H: O God Shiva dank u wel, Om Namoh Shivaya.

 

Koning Hiranyakashipu was heel erg blij. Hij voelde zich machtig. Hij voelde zich erg slim en dacht dat niemand hem zou kunnen doden. Hij dacht dat hij onsterfelijk was geworden. En dat veranderde hem. Hij werd een machtswellustige en steeds wredere koning. Zo eiste hij van al zijn onderdanen dat zij hem moesten aanbidden in plaats van God. Hij was echt helemaal gek geworden! En o wee als iemand niet naar hem luisterde en toch durfde tot God te bidden. Die liet hij martelen en zelfs doden!

 

Koning H: Onderdanen, ik ben koning Hiranyakashipu, ik heb mijn kracht en macht direct van God gekregen. Ik ben hier de baas. Ik bepaal dat jullie allen mij moeten aanbidden in plaats van jullie god. Ik ben vanaf nu jullie god . Ha ha ha ha, en wie mij niet gehoorzaamd wordt direct gedood !Het volk was doodsbang voor koning Hiranyakashipu. Iedereen gehoorzaamde hem uit angst. Er was maar een persoon die niet gehoorzaamde; zijn eigen zoontje Prahlad. Prahlad was een heel gelovige jongen. Zijn favoriete god was God Vishnu; Prahlad was een vurige aanbidder van deze godheid.

 

Prahlad: Vishnu bhagwan ki jai, oooohm...

Koning H: Jongen je moet Vishnu niet meer aanbidden, ik wil dat je mij nu aanbidt. Ik ben je vader. Ik ben de Koning, ik ben God.

Prahlad: Dat is zo pa, u bent mijn vader en u bent ook de Koning. Maar u bent geen God. Vishnu bhagwaan is mijn God. Ooohm... Vishnu bhagwan ki jai.

Koning H: Prahlad, ik verbied je Vishnu nog langer te aanbidden ! Hoe durf je aan mij te twijfelen ?

 

Maar Prahlad ging onverstoorbaar verder met het aanbidden van zijn God Vishnu. Dit tot grote woede van zijn vader koning Hiranyakashipu. Ten einde raad gaf de koning opdracht om zijn eigen zoon te doden.

Koning H: Soldaten, ik gebied jullie mijn zoon Prahlad te doden ! Nu...Maar dat lukte niet. God Vishnu beschermde Prahlad. Toen kwam Holika, de gemene zus van de Koning. Zij vertelde de koning over een geheim drankje te beschikken, waardoor zij nooit verbrand kon worden door vuur. Zij stelde voor met Prahlad op de brandstapel te gaan zitten.

 

Holika: O Koning Hiranyakashipu, Grote broer, u bent mijn god. Laat mij u helpen uw brutale zoon zijn verdiende loon te geven.

Koning H: Hoe wil jij dat dan doen, Holika zusje ? Zelfs mijn gewapende soldaten is het niet gelukt.

Holika: O grote broer, ik heb een bijzondere toverdrank. Als ik het inneem, dan kan vuur mij niet deren, dit drankje beschermd mij tegen het allesverterende vuur. Laat ik nou uw zoon Prahlad mee nemen de brandstapel op. U zult zien; hij zal verbranden tot as en ik blijf gewoon leven.

 

Koning H: Goed zusje, ga je gang, laat het vuur van de brandstapel hem verteren tot as.Zo gezegd zo gedaan. Maar die Prahlad bleef heel rustig doorbidden, ook toen hij werd opgehaald om met zijn tante Holika op de brandstapel te gaan. Hij bleef zijn God Vishnu trouw en vereerde hem met zeer veel liefde en toewijding. En wat gebeurde er ??? Tot afschuw van koning Hiranyakashipu verbrandde zijn zus Holika tot as en bleef Prahlad ongedeerd. Toen de koning dat zag werd hij razend van woede en greep hij zijn zoon vast. Ik ga jou nu zelf dood maken, Prahlad. Op dat moment gebeurde er iets heel bijzonders. Opeens bliksemde, rommelde en donderde het in de hemel. Toen verscheen God Vishnu in de gedaante van Narsingh. Narsingh was half mens en half leeuw. Hij greep de koning vast en sleurde hem naar de deuropening van het paleis, waar hij ging zitten. Op dat moment ging de zon net onder. Narsingh doodde de wrede koning Hiranyakashipu.

 

Prahlad bleef leven en overwon zijn vader. God Shiva had trouwens zijn belofte gehouden. De koning was gedood door een halfmens, halfleeuw, dus niet door een mens noch door een dier. Hij was gedood in de deuropening van zijn paleis, dus niet binnenshuis en ook niet buitenshuis. En hij is gedood op het moment dat de zon onderging, dus niet overdag en ook niet ‘s avonds, maar daar net tussenin. Zo heeft het goede overwonnen en het kwade verloren !!!

 

 

Subh Holi, een gezegend Holifeest toegewenst !

 

 

 

 

terug naar de Holi webspecial>

Copyright © Suryamedia. Alle rechten voorbehouden.

Zoek