• Suryamedia2
  • Suryamedia3
  • Suryamedia1

Vaisakhi viering

Ingezonden mededeling


nagarkirtanOp zondag 25 April van 11.00 tot 16.00 uur trekt er een oranje vredes

processie door de straten van Almere-Haven. Deze processie wordt 'Nagar Kirtan' genoemd wat letterlijk 'Stads Lofzang' betekent en staat in het teken van vrede, harmonie en eenheid van de mensheid.

Het zijn de Sikhs die jaarlijks het ontstaan van Sikh initiatie vieren.

De eerste initiatie of doop vond plaats in de Punjab - Noord India - tijdens
het oogstfeest - Vaisakhi - van 1699.

Het was hier dat de 10e sikh goeroe, Gobind Singh, de eerste vijf sikhs
doopte en vervolgens zichzelf door hun liet dopen.

 

Aan het hoofd van de tocht lopen 5 mensen in traditionele oranje kledij. Zij
symboliseren de eerste vijf sikhs die gedoopt zijn. De zwaarden die ze met
zich meedragen symboliseren Gods macht. De stoet wordt afgesloten door een
praalwagen waarop zich het heilige sikh geschrift bevind. Dit wordt gezien
als de eeuwige levende goeroe voor de sikhs.

 

In Nederland wonen ongeveer 12.000 sikhs, op die dag verwachten we ongeveer

1.000 mensen. Tijdens de tocht wordt door de deelnemers gezongen en er worden snacks,
fruit en drankjes uitgedeeld.

 

Iedereen is, ongeacht zijn of haar geloof, uitgenodigd om aan de tocht deel
te nemen of om te komen kijken en luisteren.

We hopen veel nieuwgierige reacties te krijgen en zo iets over sikhs en
sikhisme te kunnen vertellen.

 

*De route is*: Brongouw 57 (sikh tempel) - Keiwierde - Oldewierde -
Zandwierde - Strandweg - Sluiskade - Sluis - Schoolstraat - Stadswerf -
Parkwerf - Markenlaan - Brugmark - Noordmark - De Paal - Overgouw - Brongouw
57 (Gurdwara Sikh Sangag Sahib)

 

*Adres Gebedsplaats:* Gurudwara Sikh Sangat Sahib Brongouw 57, 1352 EG,
Almere Haven.

 

Het sikhisme is een monotheistisch geloof. Het is ontstaan in het jaar 1500
met goeroe Nanak, de eerste sikh goeroe.

De 10 sikh goeroes hebben het geloof in de twee eeuwen daarna uitgebouwd en
vormgegeven.

 

Sikhisme benadrukt gelijkheid, rechtvaardigheid, vrijheid en liefde en
respect voor elkaar.

Volgens de sikhs zijn alle mensen voor God gelijk. Ze discrimineren daarom
niet naar afkomst, geloof, ras, status of geslacht.

Ook kent het sikhisme geen priesters of andere intermediars, de gewone sikh
man en vrouw zijn ambassadeurs van hun geloof.

 

Sikhs hebben veel respect voor andere geloven. Het is belangrijker om als
goed mens te leven of dit nu als hindoe, moslim, christen, jood of sikh is,
dat maakt niet uit.

 

Hoewel het sikhisme een uiterst vredelievend en tolerant geloof is heeft het
zich door de eeuwen heen vaak moeten verdedigen tegen vervolging,
onderdrukking en discriminatie. Tot op de dag van vandaag is trekt hun
tulband vaak negatieve aandacht.

 

Meer informatie via de website van de organisatie

Copyright © Suryamedia. Alle rechten voorbehouden.

Zoek