• Suryamedia1
  • Suryamedia3
  • Suryamedia2

Dr. Chan Choenni bijzonder hoogleraar Hindostaanse Migratie aan de VU

Redactie Suryamedia


chanchoenni-02Per 1 september 2010 wordt de heer dr. C.E.S. (Chan) Choenni benoemd tot bijzonder hoogleraar Hindostaanse migratie. De leerstoel is door de Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh gevestigd aan de faculteit Letteren van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

 

 

 

"Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh is zeer verheugd met deze benoeming. In de heer Choenni is een ervaren landgenoot gevonden, die de geschiedenis en de betekenis van de Hindostaanse migratie ook in wetenschappelijke zin op de kaart zal zetten", aldus voorzitter Dr. K. Sietaram van de Stichting.

 

De Hindostaanse migratie zal worden bestudeerd in de context van de Indiase diaspora. Vanuit het voormalige Hindostan (Brits-Indië) zijn naar schatting 30 miljoen mensen in verschillende delen van de wereld terecht gekomen, onder meer in Suriname. De helft van de Surinaamse bevolking in Nederland is van Hindostaanse komaf (160.000) en in Suriname vormen ze de grootste bevolkinggroep (135.000).

 

Via deze leerstoel en het werk van professor Choenni zal deze migratie systematisch worden bestudeerd en in beeld worden gebracht. "Onze ervaringen van de afgelopen 137 jaar zijn interessant voor de actuele discussies over migratie en integratie. De verkregen kennis en ervaring kunnen we met anderen delen en tegelijkertijd worden witte plekken in onze geschiedenis ingevuld", aldus Sietaram.

 

Professor Choenni studeerde politicologie en wetenschapsfilosofie en promoveerde in 1995 op het proefschrift „Kleur in de krijgsmacht; de integratie van jonge Surinaamse mannen in Nederland‟. Hij heeft diverse wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan over de Hindostaanse migratie en over integratie vraagstukken.

 

Choenni is momenteel Beleidsadviseur van de Directie Kennis & Verkenningen van het Ministerie van VROM (Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu). Hij bekleedde daarvoor verschillende functies bij enkele ministeries, werkte als wetenschappelijk medewerker aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Utrecht en was onderzoeker bij het Landelijk Bureau tegen Rassendiscriminatie (LBR).

 

Ook was hij enkele jaren werkzaam in het Surinaamse welzijnswerk en heeft hij heeft verschillende maatschappelijke- en bestuurlijke functies bekleed.
Prof. Choenni (1953) werd geboren in Paramaribo, Suriname en migreerde in 1972 naar Nederland.

 

Copyright © Suryamedia. Alle rechten voorbehouden.

Zoek