• Suryamedia2
  • Suryamedia3
  • Suryamedia1

Sarnámihuis met sluiting bedreigd

Redactie Suryamedia


sarnamihuisHet enige Surinaams-Hindustaanse museum in Nederland, het Sarnámihuis in Den Haag, moet mogelijk de deuren sluiten. Reden daartoe is een stop van de jaarlijkse subsidie van 90.000 euro van de gemeente Den Haag, die door een onafhankelijke adviescommissie voor kunst en cultuur wordt geadviseerd.

Dat schrijft de adviescommissie in een 'vernietigend' conceptadvies, waarover het landelijke dagblad Trouw zegt te beschikken. Volgens die krant staat er in dat conceptadvies dat het Sarnámihuis in de afgelopen twee jaar nauwelijks iets heeft bereikt. Ook niet wat de commissie twee jaar geleden had geadviseerd.

Voorzitter Amar Soekhlal van de stichting Sarnámi Instituut Nederland die het huis aan de Brouwersgracht bestuurt, bevestigt de inhoud van het advies, maar kan zich er totaal niet in vinden.
Zo heeft het museum annex documentatiecentrum volgens het adviesrapport geen samenwerking gezocht met andere instellingen als het Haags Historisch Museum en het Koninklijk Instituut voor de Tropen, waaronder het Tropenmuseum, in Amsterdam.


Volgens Soekhlal zijn wel degelijk gesprekken gevoerd en projecten bedacht met onder meer het Haags Historisch Museum. Daarnaast zegt de voorzitter dat er ook samenwerkingen zijn met verschillende Haagse middelbare scholen en de de twee Haagse hindoebasisscholen. Verder zou het museum ook werken met het International Institute for Scientific Research en Amrit Consultancy, maar ook met de Haagse Hogeschool en de Hogeschool van Amsterdam voor onder meer het begeleiden van studenten met hun scriptie.

Volgens Soekhlal weerleggen die samenwerkingen ook dat 'het Sarnámihuis blijk geeft van een introverte gerichtheid op de eigen groep', wat ook in het zeer kritische advies staat. "Wat willen ze nog meer?", vraagt de voorzitter zich af in Trouw. Toch vindt de adviescommissie dat de moeite die het museum deed om bruggen te bouwen tussen de Haagse en de Hindustaanse gemeenschap 'weinig hoopgevend'.

Ook organisatorisch zit het Sarnámihuis niet goed in elkaar, stelt de commissie die de cultuurwethouder Marjolein de Jong (D66) adviseert. De jaarstukken waren onder meer onvolledig en te laat ingeleverd. Ook was het museum deze zomer 'onaangekondigd' twee maanden dicht, wat 'niet bevorderlijk is voor de toch al lage bezoekeraantallen' (ongeveer duizend per jaar). De commissie heeft 'geen vertrouwen in de professionaliteit en in de bedrijfsvoering'. Voorzitter Soekhlal van het museum dat de Surinaams-Hindustaanse geschiedenis bewaart, is het daar niet mee eens. De zaak moest dicht wegens renovatiewerkzaamheden, zegt hij, want het er was asbest gevonden dat moest worden verwijderd. Hij geeft wel toe dat het 'chiquer was geweest als we de sluiting hadden aangekondigd bij de gemeente'.

Soekhlal beklaagt zich ook over de zorgvuldigheid die de commissie zegt in acht te nemen. "De adviescommissie is precies 45 minuten op bezoek geweest. Bruto. Er was net genoeg tijd voor een rondleiding, een presentatie en een gesprek."

Het Sarnámihuis bestaat sinds 2006 en is door de bekende Haagse Surinaamse Hindustaan Rabin Baldewsingh opgericht. Toen was hij nog PvdA-gemeenteraadslid en is inmiddels al voor de tweede termijn wethouder in de Hofstad. Hij wil zelf niet reageren, maar het zal niemand die hem kent, ontgaan dat hij de mogelijke ondergang van 'zijn' huis met lede ogen aanziet. Hetzelfde lot was het afgelopen jaar het Hindustaans Muziek- en Filmfestival beschoren. Dat initiatief van Baldewsingh is nadat hij het aan zijn opvolgers overliet ook verdwenen. Dat festival is uit het Kunstenplan - waarin de subsidie was geregeld - gegooid, mede vanwege de te lage bezoekersaantallen, waardoor de stichting geen geld meer had om het weer te organiseren.

De kans dat het Sarnámihuis wordt gered, is niet groot. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders (PvdA, VVD, D66 en CDA) kondigde meteen aan flink te bezuinigen in cultuursubsidies. Volgens wethouder De Jong moeten musea nieuwe originele ideeën bedenken en nieuw publiek kunnen aantrekken. Het Sarnámihuis zou in principe tot 2012 jaarlijks 90.000 euro krijgen, maar in de tussentijdse evaluatie na twee jaar wordt bekeken of de instelling de subsidie wel waard is. Zoals het er nu voor staat, is dat volgens de adviescommissie niet zo.

Het college van burgemeester en wethouders beslist of de subsidie wordt stopgezet, of niet. De gemeenteraad moet dan nog met dat voorstel instemmen. Naar verwachting zal daarover eind september of anders in oktober worden vergaderd.

Initiatiefnemer Rajendre Khargi van de bijzondere leerstoel Hindostaanse migratie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waarvoor Chan Choenni in september als hoogleraar begint, zou het 'zeer betreuren' als het Sarnámihuis zou verdwijnen, zegt hij in Trouw. "Het is een belangrijk centrum, waar Surinaams-Hindustaanse migratiegeschiedenis wordt geconserveerd."
Khargi laat de krant weten dat hij wil helpen met een reddingsplan, mocht dat nodig zijn. "Ik heb geen zak geld beschikbaar, maar wel ideeën en relaties. Maar dan moet het Sarnámihuis wel het niveau van amateurisme ontstijgen en professionaliseren."

Copyright © Suryamedia. Alle rechten voorbehouden.

Zoek