• Suryamedia2
  • Suryamedia1
  • Suryamedia3

Verbinding verbroken?

Bansi

Het valt me steeds meer op dat de 'klik' tussen de Hindustaanse man en
vrouw er steeds minder is. De Hindustaanse man is volgens de vrouw te
ouderwets, achterlijk en 'good for nothing'. De Hindustaanse vrouw is
volgens de man te veeleisend, nodeloos lastig en doet vooral moeilijk over
van alles en nog wat.

Dus zegt de Hindustaanse vrouw: een Hollandse man is veel moderner en niet
veel geëmancipeerder.En zegt de Hindustaanse man: liever een
niet-Surinaams-Hindustaanse vrouw, dat klikt veel beter dan de
Hindustaanse vrouwen van tegenwoordig van hier.

 

Een wetenschappelijk onderzoek naar deze trends lijkt me erg interessant,
maar bij gebrek daaraan waag ik me aan een niet-wetenschappelijke
"analyse".

 

Na de grote immigratiegolf in de jaren 70 van Suriname naar Nederland
heeft de Hindustaanse vrouw zich in Nederland heel snel ontwikkelt en is
geëmancipeerd.Deze grote sprong voorwaarts heeft helaas een minder leuk
bijeffect gehad en dat is dat de Hindustaanse man veel minder snel is
gegroeid en dus is achtergebleven. Hierdoor werden de traditionele
patronen doorbroken en de verschillen uitvergroot. Let op dit is geen
verwijt naar niemand toe, maar een gewoon feit!

 

De vrouw ging voorwaarts en de man bleef achter in de eigen 'vertrouwde'
familie en vriendenkring.
De vrouw werd assertief en de man bleef een 'bobo'(vrij vertaald;
slappeling, niet ondernemend).

 

De man begreep de ontwikkeling van de vrouw niet en greep naar oude
'bazige' patronen en als hij het niet meer aankon omdat de vrouw hem
geestelijk de baas was, en omdat zijn vertrouwde kring hem daarop
aansprak, greep hij naar de fles. Lekker weg van de veranderde realiteit.

...en zo verbrak de verbinding tussen vele Hindustaanse mannen en vrouwen.....
Disconnected!       tuut      tuut     tuut.

 

Bansi

 

Reageren?

 

Copyright © Suryamedia. Alle rechten voorbehouden.

Zoek