• Suryamedia2
  • Suryamedia1
  • Suryamedia3

Sewa Week 2012: Our society, our people, our duty

hsfnlogoIn een tijd van drukte en haast staat het belang van ‘de ander' steeds minder centraal. Kijken wij wel genoeg om naar de hulpbehoevenden in onze samenleving? Daarom organiseert het Hindoe Studenten Forum Nederland (HSFN) voor het zesde jaar op rij de Sewa Week.

 

‘Sewa' betekent ‘belangeloos dienen' in het eeuwenoude Sanskrit. HSFN is een landelijke studentenvereniging met honderden leden, die deze waarde tracht te waarborgen in haar beleid en principes. De vereniging hanteert een drietal pijlers in haar beleid met als primaire doel het uitdragen van de Hindoe cultuur. Het belangeloos dienen van de ander en het uitdragen van bewustzijn is een onderdeel hiervan. De Sewa Week sluit hier perfect op aan.

 

Van zondag 26 augustus tot en met zaterdag 1 september zullen vrijwilligers in vijf steden, te weten Almere, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, verschillende groepen hulpbehoevenden belangeloos dienen. De week wordt geopend met een sportdag voor jong en oud en afgesloten met een benefiet- avond. De tussenliggende dagen worden gevuld met een variëteit aan activiteiten in de vijf steden. Ouderen en mindervaliden, maar ook dak- en thuislozen en asielzoekers komen aan bod.

 

Als rode draad door de Sewa Week loopt het inzamelen van geld voor een goed doel. Dit jaar is het goede doel: ‘Een nieuw leven, een nieuw kans: Rehabilitatie van slachtoffers van mensenhandel en geweld', een project van Jabala Action Research Organization in samen werking met Global Human Right Defence. Het project is opgezet om slachtoffers van mensenhandel en geweld op te vangen in Murshidabad (India) en om hen weer hoop te geven op een nieuw leven. Behalve opvang worden de meisjes op verschillende manieren begeleid en geholpen om hun leven weer op te pakken. Jabala is begonnen met dit rehabilitatie project om de meisjes economisch zelfstandig te maken door onderwijs te bieden en hun te helpen om in hen eigen levensonderhoud te voorzien. Het bijzondere van dit project is het duurzame karakter. Na het programma kunnen de slachtoffers namelijk met een nieuwe start integreren in de maatschappij.

 

Door bij te dragen aan de samenleving, probeert HSFN aandacht te creëren voor cohesie in de maatschappij, zowel nationaal als internationaal. Het doel is bovendien samengevat in de slogan van de Sewa Week: Our society, our people, our duty. De Sewa Week is alleen mogelijk met een grote groep vrijwilligers, zodat het ook dit jaar een groot succes wordt. Iedereen kan zich aanmelden.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en meer informatie vinden op de websites www.hsfn.nl en www.sewaweek.nl.

Copyright © Suryamedia. Alle rechten voorbehouden.

Zoek