• Suryamedia3
  • Suryamedia2
  • Suryamedia1

Portret Rabin Baldewsingh

De Haagse Surinaams-Hindustaanse PvdA-lijsttrekker, wethouder en op en top cultuurman Rabin Baldewsingh (51) publiceerde afgelopen week zijn vijfde boek, de gedichtenbundel ‘een moment van stilte en de woorden zijn leeg’ (Uitgeverij Surinen). Het is zijn eerste volledig Nederlandstalige gedichtenbundel. Eerder publiceerde hij in de Surinaams-Hindustaanse taal Sarnami en het Engels poëziebundels en een roman. Zijn laatste bundel is zijn vijfde boek in zijn lange culturele carrière die parallel liep met zijn politieke loopbaan bij de Partij van de Arbeid. Baldewsingh is nu wethouder volksgezondheid, duurzaamheid, media, personeel en organisatie, ICT, communicatie, archeologie en monumenten voor de Partij van de Arbeid (PvdA) in Den Haag. De Hindustaanse cultuur betekent nog steeds veel voor hem. In dat rijke Hindustaanse culturele leven in Den Haag heeft hij dan ook zijn sporen verdiend.


Baldewsingh kwam als veertienjarige naar Nederland, in zijn eentje met zijn koffertje met kleding. Hij werd door zijn oudere broer opgehaald en meegenomen naar Leiden waar hij studeerde. Baldewsingh had het niet altijd gemakkelijk bij zijn broers die een studentenleven leidden in de studentenstad. Toen hij op eigen benen kon staan verhuisde hij naar Den Haag, de stad waaraan hij zijn hart heeft verpand.


Ondertussen studeerde hij onder meer Engels aan de universiteit en werd hij politiek actief. Door zijn mentor Johan Chandoe – eerste allochtone raadslid in Nederland – werd hij in het politieke leven gewijd. Chandoe steunde hem door dik en dun en heeft hem de kneepjes van het politieke vak geleerd. Nog steeds, nu de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen fel wordt gevoerd en Baldewsingh lijsttrekker is, is Chandoe overal waar hij bij zijn leerling kan zijn.


Oud-hoofdredacteur van de Haagsche Courant en Intermediair, Peter ter Horst, interviewde Baldewsingh bij zijn bundelpresentatie. Hij vroeg aan de dichter of hij zijn emoties kan scheiden van zijn politieke zakelijkheid. “Nee”, was Baldewsinghs antwoord. Hij zegt zijn werk niet zonder emoties te kunnen doen, hij legt er zijn ziel en zaligheid in en dan kan hij geen kil bestuurder zijn die op afstand staat van zijn burgers en de mensen die op hem stemmen. Dat bleek ook uit een interview met dagblad Trouw waarin Baldewsingh zijn plannen in het beleid rondom huiselijk geweld uiteen zette. Hij vertelde over zijn leven thuis bij zijn ouders in Suriname. Hij maakte geweld in huis mee. Zijn moeder werd mishandeld door zijn vader, dat heeft hij van dichtbij meegemaakt als kleine jongen. Voor even was Baldewsingh geen harde bestuurder, maar een mens met emoties, bleek uit het artikel.
Als cultuurfanaat heeft Baldewsingh ook zijn sporen verdiend. Hij zette een festival op, richtte een museum op en werd hij een groot voorstander van de leerstoel Hindostaanse Migratie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam die door professor Chan Choenni wordt bekleed.


Baldewsingh organiseerde vroeger met zijn vrienden literaire, muzikale en filmbijeenkomsten. Maar die kleinschalige bijeenkomsten waren niet genoeg. Hij vond dat de grootste buitenlandse bevolkingsgroep in Den Haag ook groots moest worden geprofileerd. Tien procent van de Haagse bevolking is Surinaams-Hindustaans van afkomst en volgens Baldewsingh is Den Haag dan ook de ‘grootste Hindustaanse stad van het Europese vasteland, na Engeland’.


In de hoogtijdagen van het Hindustaanse culturele circuit in de vier grote steden, organiseerde Baldewsingh cum suis een jaarlijks terugkerend Hindustaans Film- en Muziekfestival waarin Den Haag dagen- en avondenlang in de sferen was van films uit de Indiase cinema en muziekoptredens met Indiase filmmuziek.
Ook zorgde Baldewsingh voor twee monumenten op het Hobbemaplein in Den Haag. Eén monument gaat over de Hindustaanse migratie van India via Suriname naar Nederland en de andere is een standbeeld van Mahatma Gandhi.


Vervolgens richtte hij het Sarnamihuis op. In dat Surinaams-Hindustaanse museum werd het verhaal van de Hindustaanse migratiegeschiedenis verteld aan de hand van foto’s, boeken en ander materiaal uit die tijd.
Toen hij acht jaar geleden voor het eerst wethouder werd in het Haagse college van burgemeester en wethouders, moest hij zijn hiervoor genoemde activiteiten die hij deed naast zijn PvdA-raadslidmaatschap loslaten. Immers, een wethouder is er niet alleen voor één groep, maar hij is bestuurder voor de hele stad, zoals hem dat ook door zijn collega’s op het hart werd gedrukt. Zowel het Sarnamihuis en het Hindustaans Film- en Muziekfestival zijn inmiddels ter ziele gegaan. 


Tijdens zijn wethouderschap stond hij samen met de Indiase ambassade aan de wieg van het enige culturele Gandhi-centrum in Nederland dat in het Haagse Duindorp werd gerealiseerd. Hij bleef actief door activiteiten van anderen moreel te ondersteunen. Baldewsingh leidde bijeenkomsten, sprak en presenteerde culturele middagen en avonden. Hij verloochende zijn afkomst niet.


Als wethouder heeft Baldewsingh ook veel betekend voor de stad. Hij zorgde er onder meer voor dat het internet toegankelijk werd in armere wijken. Hij heeft een grote campagne gedaan om overgewicht tegen te gaan. Baldewsingh deed daar zelf aan mee en viel zelf vele kilo’s af. Baldewsingh heeft zich in de afgelopen bestuursperiode druk gemaakt om zelfdoding, waaronder over het hoge aantal suïcidepogingen van Hindustaanse en Turkse jongeren. Zoals eerder genoemd was de bestrijding van huiselijk geweld – kindermishandeling, partnermishandeling en oudermishandeling – een belangrijk onderwerp. Vanwege de bezuinigingen moest hij het Haagse ambtenarenapparaat reorganiseren. Er moesten mensen worden verschoven en een relatief klein aantal moesten elders werk zoeken. Baldewsingh heeft dat geleid zonder veel onrust, anders dan in andere grote gemeenten is gegaan.


Als alles zo op een rijtje wordt gezet, blijkt Baldewsingh een veelzijdige Hindustaan en bestuurder. Hij scheidt zijn emoties niet van zijn werk, misschien maar goed ook. Of hij zijn werk in Den Haag en het Haagse stadsbestuur kan voortzetten, is afhankelijk van de gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014.

Copyright © Suryamedia. Alle rechten voorbehouden.

Zoek