• Suryamedia2
  • Suryamedia1
  • Suryamedia3

Verdrag sociale zekerheid Nederland en India

Redactie Suryamedia-
 
vlag indiaMinister Donner (CDA, sociale Zaken en werkgelegenheid) heeft donderdag 22 oktobervlag nederland een sociaal zekerheidsverdrag ondertekend met minster Shri Vayalar Ravi van 'Overseas Indian Affairs'. De ondertekening had plaats in de Indiase hoofdstad Delhi.
 
 
 
 
 
 
 
Het nieuwe verdrag voorziet in nauwere samenwerking tussen Nederland en India en beoogt de migratie van hoogopgeleiden en experts tussen beide landen over en weer gemakkelijker te maken. Werknemers van bedrijven uit het ene land die worden gedetacheerd om in het andere land te gaan werken, worden voor een periode van maximaal 60 maanden vrijgesteld van de betaling van sociale zekerheidspremies in het gastland.
 

Gedurende deze periode zijn zij verzekerd via hun land van herkomst en hoeven geen dubbele premies worden betaald. Werknemers of zelfstandigen die niet gedetacheerd zijn vallen onder het stelsel van het gastland, en niet onder het stelsel van de zendstaat. Ook zij betalen dus geen dubbele premies meer.

 

Het verdrag maakt het aantrekkelijker voor Indiase bedrijven om zich in Nederland te vestigen en omgekeerd. De meeste kennismigranten die op dit moment naar Nederland komen zijn afkomstig uit India.

 

In 2008 werden 2.100 vergunningen aan Indiërs afgegeven op een totaal van 7.200. Voorts worden jaarlijks circa 1000 tewerkstellingsvergunningen afgegeven, voornamelijk in de ICT-sector. Er werken ruim 850 Nederlanders in India.

 

Er zijn ook afspraken gemaakt over de controle op de verstrekking van Nederlandse AOW, WAO/WIA en ANW in India. Op grond van de Wet Beperking Export Uitkeringen (BEU), die op 1 januari 2000 is ingegaan, zijn dergelijke verdragsafspraken een voorwaarde om deze uitkeringen in het buitenland te (blijven) ontvangen.

 
Copyright © Suryamedia. Alle rechten voorbehouden.

Zoek