• Suryamedia3
  • Suryamedia2
  • Suryamedia1

Drs. G.B. Mungra

Honderd jaar later ontdoet opnieuw een ontredderd geslacht zich van het fiere recht op het verworven vaderland. De toekomst wordt verpacht. En weer gaan zij naar het Beloofde Land' (Mitrasing 1988).


Schets veranderde positie van de Hindostanen in Suriname, om precies te zijn op vijf juni 1873, kwamen de eerste Brits-Indische emigranten met het zeilschip "Lalla Rookh" in Suriname aan. Van emigranten uit Brits-Indië werden zij contractarbeiders, van contractarbeiders vrije kolonisten, en van vrije kolonisten volwaardige burgers van Suriname.

 

Page 3 of 3

Copyright © Suryamedia. Alle rechten voorbehouden.

Zoek