• Suryamedia2
  • Suryamedia1
  • Suryamedia3

5 juni 1873 - 5 juni 2013

babaenmai paramaribo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immigratie monument Baba en Mai, Paramaribo  

 

 

 

Integratie Hindostani Stijl?

Over migratie, geschiedenis en diaspora van Hindostanen

chanchoenni-02

prof. dr. Chan E.S. Choenni

 

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder

hoogleraar Lalla Rookh Leerstoel Hindostaanse migratie vanwege

de Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh bij de faculteit der Letteren

van de Vrije Universiteit Amsterdam op 6 juni 2011.

Drs. J. Gajadhar

Identiteit is van cruciaal belang voor de integratie en emancipatie van de jongste generatie Hindustanen in Nederland. Een solide basis; weten wie je bent, geeft je de zekerheid om met beide benen in deze maatschappij te staan. In het navolgend artikel gaat drs. John Gajadhar in op identiteit en wat voor invloed deze heeft op het individu.

Drs. G.B. Mungra

Honderd jaar later ontdoet opnieuw een ontredderd geslacht zich van het fiere recht op het verworven vaderland. De toekomst wordt verpacht. En weer gaan zij naar het Beloofde Land' (Mitrasing 1988).


Schets veranderde positie van de Hindostanen in Suriname, om precies te zijn op vijf juni 1873, kwamen de eerste Brits-Indische emigranten met het zeilschip "Lalla Rookh" in Suriname aan. Van emigranten uit Brits-Indië werden zij contractarbeiders, van contractarbeiders vrije kolonisten, en van vrije kolonisten volwaardige burgers van Suriname.

 

Page 2 of 3

Copyright © Suryamedia. Alle rechten voorbehouden.

Zoek