• Suryamedia2
  • Suryamedia3
  • Suryamedia1

Surya Radio in gesprek met historicus Drs. M Hassankhan over de Hindustaanse immigratie.


V: In 1873 kwamen de eerste Hindustanen aan in Suriname, om daar te gaan werken op de plantages. Suriname was een Nederlandse kolonie in die tijd. Waarom werden mensen uit het voormalig Brits-Indië naar Suriname gehaald om daar te werken?

A: Dat heeft te maken met het feit dat in de Britse gebieden de slavernij al was afgeschaft en de Engelsen al ervaringen hadden opgedaan met arbeiders op de plantages, die als vervangers moesten dienen voor slavenarbeid. Een andere zaak is, dat hoewel Nederland in het bezit was van een heel grote kolonie, Indonesië, veel Nederlanders dachten de arbeiders zelf nodig te hebben in Indonesië. Dit is ook de reden dat er in het begin geen Javanen naar Suriname zijn gebracht.

5 juni 1873 - 5 juni 2013

babaenmai paramaribo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immigratie monument Baba en Mai, Paramaribo  

 

 

 

Integratie Hindostani Stijl?

Over migratie, geschiedenis en diaspora van Hindostanen

chanchoenni-02

prof. dr. Chan E.S. Choenni

 

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder

hoogleraar Lalla Rookh Leerstoel Hindostaanse migratie vanwege

de Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh bij de faculteit der Letteren

van de Vrije Universiteit Amsterdam op 6 juni 2011.

Drs. J. Gajadhar

Identiteit is van cruciaal belang voor de integratie en emancipatie van de jongste generatie Hindustanen in Nederland. Een solide basis; weten wie je bent, geeft je de zekerheid om met beide benen in deze maatschappij te staan. In het navolgend artikel gaat drs. John Gajadhar in op identiteit en wat voor invloed deze heeft op het individu.

Page 2 of 3

Copyright © Suryamedia. Alle rechten voorbehouden.

Zoek